جامعه مریض، گفتی های مهم و ممنوع

مقدمه

هرانسانی بویژه هر روشنفکری دارای غریزه نقد و یا دید منتقدانه میباشد . این غریزه وشیوه نقد در دین بزرگ اسلام نیز جایگاه ارزشمند و عالی داشته و حتی در صدر اسلام رشد به سزای نیز نموده است، قصه پیشنهاد شلاق از طرف عکاشه (رض) به شخص پیامبراسلام (ص) اگر از یکسوهدف مشاهده مهرنبوت داشته ، از سوی دیگر و از دید ظاهری و مطبوعاتی انتقاد از بزرگترین مقام انسانی به شمار میرود که حتی در تاریخ امپراطوری به افراد عادی خویش چنین اجازه را نداده و نخواهند داد اینگونه برخورد منتقدانه تنها منحصر به دوره ی پیامبر بشریت بزرگوار اسلام نبوده که در زمان خلفای راشدین ، تابعين ، تبع تابعين وحتا بعضاً الی اکنون نزد بزرگ واران دینی مان مروج است . پیراهن دراز حضرت عمر (رض) با وجود قد رسای آن بزرگوار وانتقاد شخص عادی جامعه ازین که گویا آنحضرت به بیت المال خیانت کرده باشد وجواب پسرش وده ها وصد ها واقعات عینی که به امیر مسلمین گفته شده که صریح به انتقاد (اگر کج روی کنی با شمشیر راستت میکنم همه دلالت . پذیری اسلام دارد که اگر ده فیصد آن به حکام امروزه گفته شود برای انتقاد گر، زندگی تلخ گردیده و یاهم قبل از انتقاد باید وصیت نامه خویش را بنویسد .

به هر حال این جانب با مشاهده بسا از رسم ورواج های اجتماعی سیاسی که کشورمان را به عوض کعبه به ترکستان می برد بادید منتقدانه نگریسته ام بطور مثال درکشور فقیر و بینوای ما که امروز خیرات جامعه جهانی را مصرف می نماییم مصارف عروسیهای ما به مراتب بیشتر وحتا چندین برابر دیگران است مراسم بازگشت از حج به یک رقابت ناسالم و غیر دینی مبدل گردیده، فساد اخلاقی و نادیده گرفتن ارزشهای دینی ، افتخارات معنوی جای خود را به افتخارات مادی خالی نموده، زعامت ورهبری مردم را پول به عهده گرفته ، رای واراده انسانها به پول خریداری میشود و هزاران بدبختی دیگر که مانع سعادت مردم است ذهن مرا به خود جلب نمود وظیفه خود دانستم تا درین رساله ی کوچک “مشت نمونه خروار” ازین مشکلات را با قلم عامیانه خویش به نمایش بکشم و در واقع این موج از بدبختی های اجتماعی سیاسی را به یاد قلم بدستان چیره دست کشورمان بدهم تا در حمایت و تقویت این انتقاد، بنده را یاری فرموده و در زدودن خرافات اجتماعی که چون ویروس جامعه مریض مان را در چنگال خود گرفته مردم وجوانان مارا آزارد سهم گرفته وجهاد می فرهنگی و علمی را در کشور آغازگر شویم زیرا همین مشکلات سبب شده تا جوانان ما رو به مهاجرت آورده و حتی در مسیر راه ها تلف شوند ، فساد اخلاقی رشد نماید، عقده مندی ها شیوع پیدا نماید، حکام مسلمان همیشه حرف دوم وسوم جهان را بر زبان آورند محاسبه شخصیت ها براساس مادیات سنجیده شود و هزاران مشکلات دیگر که درین رساله کوچک نگنجیده اند .

يقين ميدانم در قسمت های که بیرون از مسلک سخن گفته ام دچار مشکل شده باشم. امید منورین کشور به اساس (مومن آیینه مومن) مرا یاری فرمایند و در رفع نا هنجاری های ملموس کشورمان همگام و همصدا گردیده و روزی در فضای اخلاق عالی و دور از تکلف وبدعت و مردم آزاری بسر بریم انشا الله تعالى.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *