نگاهی به جامعه شناسی جنایی

نگاهی به جامعه شناسی جنایی بابه جان سیغانی جامعه شناسی بر اساس نظم اجتماعی و…
بیشتر

اسلام و حقوق زنان

حقوق زنان در تمام عصر ها گاه گاهی زیر پای مردان شده است که برخی…
بیشتر

وکالت دفاع

وکیل مدافع شخص حقوقدان و دانشمند است که در واقع امور مهم و اززشمند را…
بیشتر

کیسه بر

متاسفانه در عرف مردم عام دزد و کیسه بر به کسانی گفته می شود که…
بیشتر