جرم شناسی در ادبیات افغانستان

ادیبان وشاعران کشورمان که خود در واقع فیلسوفان جامعه شناختی هستند در همه عرصه های…
بیشتر

نگاهی به جامعه شناسی جنایی

نگاهی به جامعه شناسی جنایی بابه جان سیغانی جامعه شناسی بر اساس نظم اجتماعی و…
بیشتر

وکالت دفاع

وکیل مدافع شخص حقوقدان و دانشمند است که در واقع امور مهم و اززشمند را…
بیشتر

یخن سفید ها

شخصی که واژه ای جرم یخن سفید را وضع کرد، جرم شناس امریکایی به نام…
بیشتر